Ons verhaal

Ons verhaal

De Stichting Lopen Tegen Kanker is er om de strijd aan te gaan tegen kanker en om mensen die getroffen zijn door kanker te steunen. Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers die ieder voor zich hun eigen redenen hebben waarom ze zich inzetten voor dit goede doel. Vaak omdat het woord kanker voor hun een speciale betekenis heeft gekregen maar ook omdat ze gewoon iets willen doen en willen helpen.

De grote gemene deler is dat ze samen het verschil willen maken. De stichting is ontstaan uit een initiatief van Corina van Diest uit Warmond. In haar naaste omgeving greep kanker om zich heen. Ze besloot haar gevoelens van verdriet en onmacht een plek te geven en om op een positieve manier het verschil te maken. Al snel werd ze gevolgd door een aantal mensen die haar willen steunen en samen het bestuur vormden van de Stichting Lopen Tegen Kanker.

Kijk en luister naar Corina’s verhaal.

Onze visie

Tegen Kanker kun je wat doen, kom in beweging tegen kanker!

Kanker is domme pech maar soms kun je het lot een beetje sturen. Ruim 40% van de kankergevallen wordt veroorzaakt door factoren die we kunnen beïnvloeden. Als alle Nederlanders stoppen met roken en drinken en als ze allemaal gezond eten dan scheelt dit jaarlijks meer dan 40.000 kankerdiagnoses.

De laatste jaren is er veel bereikt op het gebied van kankerbestrijding. We beginnen de vijand te kennen maar de strijd is nog lang niet gestreden. Voor veel vormen ging het risico omlaag of verbeterde de kans op overleving na de diagnose. Toch zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren aanzienlijk toenemen.

 

Kanker in cijfers in Nederland:

 • In 2020 kregen 115.047 mensen kanker.
 • In 2020 stierven 45.064 mensen aan kanker.
 • 60.725 mannen & 54.322 vrouwen kregen kanker.
 • 90% van de mensen die kanker krijgt is 50 jaar of ouder.
 • 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker.

Preventie

De invloed van preventie moet men niet onderschatten. Minstens een derde van alle kankergevallen in ons land wordt veroorzaakt door roken. Daarnaast kan met het terugdringen van lichamelijke inactiviteit, ongezonde voeding, alcoholgebruik, overmatige blootstelling aan Uv-straling en overgewicht ook nog heel wat gezondheidswinst behaald worden.

Kanker heeft ook grote impact op het geluk van patiënten en hun familie en vrienden. Het vaak moeilijk om met kanker om te gaan, voor de patiënt maar ook voor de omgeving. Niet zelden voelen mensen zich alleen, bedroeft, onzeker en ongelukkig. Warmte, aandacht en hoop is belangrijker dan ooit.

Daar kunnen we dus iets aan doen! Sterker nog, daar moeten we iets aan doen. De Stichting Lopen Tegen Kanker wil hier ook iets aan doen.

 

De drie pijlers onder onze visie:

 1. Bestrijding van kanker staat voorop. Die bestrijding wordt te vaak gehinderd door regelgeving, economische belangen of geldgebrek. Daarin moet verandering komen.
 2. Preventie is een belangrijke factor die je voor een deel in eigen hand hebt. Een gezonde levensstijl is geen garantie maar helpt wel. Gezondere voeding, minder stress, meer plezier en meer bewegen versterken onze afweer. Voldoende bewegen lijkt een uitstekende medicijn om het risico op kanker te verkleinen en kan voor (ex)-kanker patiënten een bijdrage leveren aan het lichamelijke en psychische welzijn. Meer bewegen helpt ook bij het voorkomen van overgewicht, een extra risicofactor bij een aantal vormen van kanker. Goede verzorging van onze afweer, oftewel ons immuunsysteem, is dus een belangrijk wapen in de strijd tegen kanker. Vergroting van inzicht in de oorzaken van kanker en bewustzijn van gezond leven zal het aantal gevallen van kanker doen verminderen. Gezonder voeding, minder stress, meer plezier en meer bewegen zijn het beste te beïnvloeden in de opvoeding van kinderen omdat gedragspatronen daar worden ontwikkeld. Scholen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.
 3. Aandacht dichtbij: De impact die kanker heeft wordt heel duidelijk is het dichtbij jezelf komt. Doelen die dichtbij liggen zijn gemakkelijker te realiseren en mensen die dichtbij je staan kun of mag je zeker niet negeren als het om kanker gaat. Ook dichtbij is er nog veel verbetering mogelijk in de begeleiding van mensen die getroffen zijn door kanker. Daarbij kan het gaan om kleine dingen die soms al veel helpen. De Stichting Lopen Tegen Kanker wil daarom haar donaties ‘dichtbij’ besteden en speciale aandacht schenken aan projecten en mensen uit de regio Leiden en Teylingen. Zodat het opgemerkt wordt, herkenbaar is, concreet is en dat we het verschil dat we samen maken ook zelf kunnen zien.

* De bovenstaande cijfers zijn afkomstig van de website van het KWF.

Onze opdracht

Het is onze permanente opdracht (missie) om:

 • Mensen in beweging te zetten tegen kanker.
 • Geld te verzamelen voor de strijd tegen kanker.
 • Een bewuste en gezonde levensstijl te activeren.
 • Kankerpatiënten en hun naasten in de regio Teylingen, Bollenstreek en Leiden te steunen.
 • Zo mogelijk “een duw tegen het systeem geven” zodat effectieve bestrijding van kanker versneld wordt.
 • Het ondersteunen van lokale doelen zoals inloophuizen en hospices.
 • Het honoreren van wensen via ons wensenfonds.

Onze waarden

Actief

Actief zijn, meedoen, in beweging komen en (gewoon) doen. Want alleen door dingen te doen maak je het verschil. Actief zijn is ook belangrijk om zo gezond mogelijk te blijven of (soms ook) om dit te worden.

Betrokken

Betrokkenheid met het thema, de missie en waar we in geloven is de drive om het allemaal te doen. Wij werken allen met betrokken partners die zich belangeloos, of in redelijkheid, in willen zetten voor het goede doel. Ook willen we ons ‘publiek’ betrekken bij de dingen die we doen.

Vertrouwen

Wij hebben er vertrouwen in dat we het verschil kunnen maken, dat het zoveel beter kan ‘met kanker’, vertrouwen in elkaar maar bovenal willen wij het vertrouwen, dat onze stakeholders in ons stellen, nimmer beschamen. Integriteit en transparantie is daarom voor ons enorm belangrijk. Al onze activiteiten, inkomsten en kosten zijn inzichtelijk. Er blijft niks aan de strijkstok hangen. Kosten die wie maken zijn gering en wegen we af tegen het doel dat het moet dienen (bv. aanschaf van een startboog, A0 posters, buitenreclame e.d.).

Merkbaar

We zoeken onze doelen en activiteiten dichtbij zodat alle betrokkenen van de stichting kunnen merken waarvoor we het samen en met elkaar doen.

Samen

Ruim 120 vrijwilligers, ruim 2000 deelnemers per jaar, talloze bedrijven en andere initiatieven, maken gezamenlijk onze stichting tot een succes!

Wat kan ik zelf doen?

Kanker is domme pech. Toch kun je de kansen verkleinen want in ruim 40% van alle kankergevallen worden veroorzaakt door factoren die we zelf kunnen beïnvloeden:

 1. Roken, 19511 patiënten/jaar. Advies niet roken.
 2. Obesitas, 5531 patiënten/jaar.
 3. Te weinig groente en fruit, 4727 patiënten/jaar. Optimale dosis meer dan 400 gram/dag.
 4. Alcohol: 4023 patiënten/jaar. Advies niet of matig drinken.
 5. Vlees: 2716 patiënten/jaar. Advies geen rood vlees en geen bewerkt vlees zoals worst en salami.

Gezond eten, niet roken, niet of matig drinken en ten minste 5 keer per week een half uur lichamelijke inspanning (optimaal) helpt echt!

Het bestuur

Het dagelijks bestuur van Lopen tegen Kanker bestaat uit:

 • Joachim van Diest, voorzitter.
 • Corina van Diest, initiator & aanspreekpunt wensenfonds.
 • René Vergeer, loopcoördinator.
 • Paul van Beek, financiën.
 • Nienke Kragtwijk, vrijwilligerscoördinator.
 • Angela Langeveld, sporthalcoördinator.
 • Pascal van Veen, marketing.
 • Astrid van Seggelen, algemeen bestuurslid.

Jaarverslag

De Stichting Lopen Tegen Kanker is opgericht op 1 december 2010 en staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51396114. De Stichting is voor onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Lopen tegen Kanker bevat een overzicht van de activiteiten in 2011. Tevens verschaft het verslag inzicht in de financiële huishouding over het verslagjaar 2011.

Jaarverslag 2011

Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Lopen tegen Kanker bevat een overzicht van de activiteiten in 2012. Tevens verschaft het verslag inzicht in de financiële huishouding over het verslagjaar 2012.

Jaarverslag 2012

Dit is het derde jaarverslag van de Stichting Lopen tegen Kanker bevat een overzicht van de activiteiten in 2013. Tevens verschaft het verslag inzicht in de financiële huishouding over het verslagjaar 2013.

Jaarverslag 2013

Dit is het vierde jaarverslag van de Stichting Lopen tegen Kanker bevat een overzicht van de activiteiten in 2014. Tevens verschaft het verslag inzicht in de financiële huishouding over het verslagjaar 2014.

Jaarverslag 2014

Dit is het vijfde jaarverslag van de Stichting Lopen tegen Kanker bevat een overzicht van de activiteiten in 2015. Tevens verschaft het verslag inzicht in de financiële huishouding over het verslagjaar 2015.

Jaarverslag 2015

Dit is het zesde jaarverslag van de Stichting Lopen tegen Kanker bevat een overzicht van de activiteiten in 2016. Tevens verschaft het verslag inzicht in de financiële huishouding over het verslagjaar 2016.

Jaarverslag 2016

Dit is het zevende jaarverslag van de Stichting Lopen tegen Kanker bevat een overzicht van de activiteiten in 2017. Tevens verschaft het verslag inzicht in de financiële huishouding over het verslagjaar 2017.

Jaarverslag 2017

Dit is het achtste jaarverslag van de Stichting Lopen tegen Kanker bevat een overzicht van de activiteiten in 2018. Tevens verschaft het verslag inzicht in de financiële huishouding over het verslagjaar 2018.

Jaarverslag 2018

Dit is het negende jaarverslag van de Stichting Lopen tegen Kanker bevat een overzicht van de activiteiten in 2019. Tevens verschaft het verslag inzicht in de financiële huishouding over het verslagjaar 2019.

Jaarverslag 2019

Dit is het tiende jaarverslag van de Stichting Lopen tegen Kanker bevat een overzicht van de activiteiten in 2020. Tevens verschaft het verslag inzicht in de financiële huishouding over het verslagjaar 2020.

Jaarverslag 2020